EEN VISUM VOOR RUSLAND

STRAK EN GOEDKOOP MET RUSREIS.NL


Deelnemers die door de Russische enclave rond Kaliningrad rijden en later opnieuw Rusland binnenrijden om de regio’s rond St Petersburg, Petrozavodsk en Murmansk te doorkruisen, hebben een double entry ‘autotourisme’- visum in hun paspoort nodig om Rusland twee keer te kunnen binnenkomen.

RusReis (te vinden op russischvisum.nl) zorgt voor de benodigde documenten voor dit type visum. Individuele deelnemers kunnen kiezen of ze hiermee zelf naar de visumbalie VFS Global in Den Haag willen gaan die visumaanvragen namens het Russische consulaat verwerkt, OF ze hun visumaanvragen geheel via RusReis.nl en diens partner KES Visa Support willen laten verwerken.

In laatstgenoemd geval moeten documenten plus de paspoorten van de deelnemers per aangetekende post (PostNL) of een aparte koerierdienst (bijv. DHL/UPS, etc.) worden verstuurd naar RusReis.nl, Van Goghstraat 8, 7482 EJ  Haaksbergen, NL. Deze aanvragen zullen groepsgewijs door KES Visa Support in Den Haag worden ingediend bij de Russische visumbalie VFS Global; de paspoorten zullen naar de individuele deelnemers worden teruggestuurd vanaf KES Visa Support per DHL.

‘Double entry’ betekent dat de houder van het paspoort 2 x  Rusland binnen kan gaan: om de Kaliningrad-enclave door te rijden en later op de route verderop naar het noorden door Rusland.

‘Auto-tourisme’ –toeristisch visum betekent dat voertuiggegevens zullen worden gekoppeld aan de visumgegevens: merk + model, kenteken en kleur. Dit betekent ook dat een geschat routeschema aan de visumaanvraag wordt toegevoegd. Deelnemers moeten een kopie toevoegen van hun rijbewijs (voor- en achterkant) en van hun kentekenbewijs (voor- en achterkant kenteken-‘card’; voor oudere auto’s: beide delen van het papieren kentekenbewijs).

Hoewel de Baltic Sea Circle - Editie NL gepland staat voor de periode van 6 tot en met 23 juni 2019 wordt het visum aangevraagd voor de periode van 6 juni  tot en met  30 juni 2019. Dit om zo een  reserveweek in de visumperiode in te bouwen als door onvoorziene omstandigheden deelnemers enkele dagen vertraging oplopen. (Hiervan zou sprake kunnen zijn bij tijdrovende reparaties of medische behandeling. In zo’n geval leidt de vertraging dan niet meteen tot visumproblemen.)

Deelnemers moeten hun zorgverzekeraar vragen om een zogenaamde ‘Ruslandverklaring’ voor de periode van 6 juni tot en met 30 juni 2019. Deze garantiebrief over vergoeding van medische kosten moet worden toegevoegd aan het setje documenten voor de visumaanvraag.

Deelnemers moeten hun gegevens doorgeven via het online-formulier op  http://www.russischvisum.nl/visum-aanvragen/ en ontvangen een kopie van de opgegeven informatie via een geautomatiseerd e-mailtje op het e-mailadres dat wordt ingevuld als ‘privé e-mailadres’. Vul a.u.b. ‘Baltic Sea Circle’ of ‘BSC’ in in het onderste invulveld bij ‘opmerkingen’.

Kosten

27,50 euro (per persoon) voor het double entry car-tourism tourist voucher

65,00 euro (per persoon) voor het eigenlijke visum bij de visumbalie VFS Global

30,00 euro (per persoon) als KES Visa Support de aanvraag indient en het paspoort afhaalt met het visum erin zodra de aanvraagprocedure is doorlopen (incl. btw)

18,50 euro (per zending) om   1 of meer  paspoorten terug te sturen naar 1 adres in Nederland per DHL (incl. btw)

Als deelnemers hun persoonlijke gegevens invullen op het genoemde online-formulier op http://www.russischvisum.nl/visum-aanvragen/, kan hierbij de keuze kenbaar worden gemaakt of men ervoor kiest de visumaanvraag zelf in te dienen of alles te ‘laten doen’. Ingeval de aanvrager zelf naar de visumbalie wenst te gaan, blijft de factuur beperkt tot de kosten van het papierwerk - zogenoemde visa support, waarbij het autotoerisme-voucher het enige betaalde document is (27,50 euro)

65,00 euro, zijnde de kosten van het eigenlijke visum, moet in dit geval rechtstreeks met  de visumbalie VFS Global worden afgerekend. RusReis  voorziet de aanvrager van informatie over hoe verder te handelen.

Gezamenlijke aanvraag

Het wordt aangeraden om als team gezamenlijk de visa aan te vragen. Op deze manier kunnen misverstanden worden vermeden over wie gemachtigd is de auto Russisch grondgebied binnen te rijden, aangezien de eigenaar normaalgesproken een van de rijders zal zijn.

Als de auto eigendom is van een derde partij (met andere woorden: als de eigenaar zelf niet rijdt), dan is een schriftelijke ondertekende en gestempelde verklaring nodig waarin de rijders worden gemachtigd. Deze verklaring moet in origineel  worden meegenomen om onderweg te kunnen worden getoond + een kopie ervan moet bij de documenten voor de visumaanvraag worden gevoegd. RusReis kan hierbij helpen door een voorbeeldbrief beschikbaar te stellen voor dit doel.

Op beide momenten waarop een team de Russische grens zal passeren om Russisch grondgebied binnen te rijden, zal een tijdelijke invoerverklaring voor de auto worden geregeld en afgegeven. Ook bij deze gelegenheid zullen alle autopapieren moeten worden getoond. Als de auto niet van een teamlid is, zal de schriftelijke machtiging van de eigenaar opnieuw moeten worden getoond.

Let op: normaal gesproken zullen leasemaatschappijen niet zomaar meewerken aan een operatie waarbij een schriftelijke verklaring  van geen bezwaar/machtiging wordt verlangd om een auto mee te nemen Rusland in.

Tijdschema/planning:

Wie zijn eigen visumaanvraag wil indienen bij de visumbalie VFS Global in Den Haag, kan hier vanaf 3 maanden voorafgaand aan de verlangde begindatum van het visum terecht, dus bij een visum vanaf 06-06-2019, kan het visum vanaf  06-03-2019 worden aangevraagd. Verwerkingstijd is 1 week.

Wie zijn hele visumprocedure via KES Visa Support wil laten indienen en weer afhalen, kan dat doen vanaf 2 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het visum, 06-06-2019, dus vanaf  06-04-2019. Verwerkingstijd is  1,5  tot 2 weken.

De voor de visumaanvragen benodigde documenten kunnen worden gereedgemaakt in 1 a 2 weken voorafgaand aan het moment waarop de aanvraag zal worden ingediend.

Deelnemers die niet kunnen functioneren zonder paspoort in de tijd dat hun paspoort voor de visumprocedure  naar Den Haag moet,  worden geadviseerd (vooraf) bij hun gemeente aan te kloppen voor een zogenaamd tweede paspoort (en daarbij uitleggen dat dit nodig is vanwege een Russische visumprocedure); deze combinatie is eenvoudiger/goedkoper en heeft meer kans op succes dan te proberen het eigenlijke visumproces aan Russische zijde te bespoedigen.

Regels en prijzen zijn correct als op 01-09-2017. Als wijzigingen optreden, zal  RusReis deelnemers hierover informeren, maar zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het veranderen van de regels an sich door Russische overheidsinstellingen of dier gemachtigden.

Internationaal rijbewijs

Iedere niet-Rus die een auto bestuurt op Russisch grondgebied moet in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs. Dit document is eigenlijk niet meer dan een gewaarmerkte vertaling van het originele rijbewijs en kan worden verkregen bij ANWB-vestigingen. (Er bestaan meerdere versies; kies natuurlijk een versie waarin een Russische vertaling is opgenomen).

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Wees u ervan bewust dat ongeveer de helft van de Nederlandse autoverzekeraars Rusland aangeven als verzekerd gebied op de ‘groene kaart’, de andere helft niet. Indien uw verzekering geen dekking biedt voor Rusland, dient u te zorgen voor een aanvullende verzekering. Normaalgesproken kan deze op grensovergangen worden afgesloten, maar niet 24/7 en bij elke gelegenheid. Daarom wordt aangeraden dat deelnemers zich van tevoren verzekeren. Verzekeraars die autoverzekeringen aanbieden die geldig zijn in Rusland, zijn o.a.  Ingosur in Den Haag (http://www.ingosur.nl/kortetermijnsverzekeringrusland.html) en  Alessie in Rotterdam (http://www.alessie.com/nederlands/).